Probleemstelling:

Tijdens het opzuigen, transporteren of lossen van producten ontstaan er wrijving in de leidingen, tank enz. wat statische elektriciteit en vonkoverslag kan veroorzaken. Vooral bij producten met sterk elektrische isolerende eigenschappen zal dit probleem sneller optreden.

 


Oplossing:

Om onveilige werksituaties en schade te voorkomen is het noodzakelijk uw voertuig aan te sluiten op een aardpunt. Wij beschikken hiervoor over diverse betaalbare SafeGround producten.

Door middel van een SafeGround aardingshaspel en een SafeGround aardingscontroller wordt uw voertuig op een veilige en betrouwbare manier geaard.

 


Werking:

Door middel van een aardingshaspel en een SafeGround aardingscontroller wordt het chassis van het voertuig aangesloten op een extern aardpunt. De SafeGround aardingscontroller produceert een klein HF-signaal dat via het aardpunt en de grond teruggekoppeld wordt naar de vrachtwagen door zijn capacitieve werking. 

Door een nauwkeurige meting van de SafeGround controller tegenover zijn inwendig virtueel aardpunt wordt er gedetecteerd of de vrachtwagen is aangesloten op een aardpunt. Het aangesloten aardpunt wordt ook gecontroleerd of deze voldoet aan de randvoorwaarden. De controle is een continu proces dat constant wordt uitgevoerd.

De SafeGround controller controleert ook op mogelijke sluiting tussen aardingsklem en het chassis van het voertuig om zo een valse aarding te detecteren. Wanneer het extern aardpunt is goedgekeurd wordt er door middel van een relais in de SafeGround controller een wisselcontact omgeschakeld.

Hiermee kan een groen lamp aangestuurd worden en/of een vrijgave aan de besturing.